Tsura Isabel

III Harvie Governor 40G Hf(CA)
IIE Harvie Miss Gipsy 2G Hf(CA)
IEI Molgaard Hf (DNK)
IEE Skibsted Helle Hf(DNK)
II Harvie Jackpot 74J Hf (CA)
IE Vokslev Ann Hf (DNK)
I Cimon 97053 Hf-4(DK)
Tsura Isabel Hf-4(EE)
E Ella Hf (DK)
EI Smh Whistler 302V Hf (DK)
EE Rosenkaer Make-Up Hf (DK)
EII Remitall Guideline 33G Hf (CAN)
EIE Moeskaer Sally Hf(DK)
EEI Rosenkaer Iceman Hf (DK)
EEE Rosenkaer 1 Cecilia Hf (DK)
sugu emane
sünniaeg 05.04.11
tõug - tõulisus Hf-4
veresus Hf-100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr 12969036
omanik Tsura talu OÜ
sünnikoht Tsura talu
kaal sündides 44 kg
kaal 200 päeva pärasts
Kaal 365 päeva pärast
ööpäevane massiive 0-200 päeva
ööpäevane massiive 200-365 päeva