Tsura Gindella

III Udel 1R51 Vindicator Hf(IRL)
IIE Solipoli 1 Dainty U10 Hf (GBR)
IEI Star Tohon 25M Et Hf(CA)
IEE Moeskaer Diva Hf (DNK)
II Solpoli 1Dynamite Hf(GBR)
IE Rosenkaer Benedicte Hf(DNK)
I Good News 97121 Hf-4(DK)
Tsura Gindella Hf-4(EE)
E Pippa Hf-4 (DK)
EI Tange 1 Union Hf (DNK)
EE Ronge Electra Hf (DNK)
EII JR Nick the Butler P Hf (US)
EIE Tange 1 Mimmi Hf(DNK)
EEI Moeskaer Alban Hf (DNK)
EEE Mollens Isoronning Hf (DNK)
sugu emane
sünniaeg 01.05.13
tõug - tõulisus Hf-4
veresus Hf-100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr 14779046
omanik Tsura talu OÜ
sünnikoht Tsura talu
kaal sündides 44 kg
kaal 200 päeva pärasts
Kaal 365 päeva pärast
ööpäevane massiive 0-200 päeva
ööpäevane massiive 200-365 päeva