Tsura Cimberly

III Harvie Governor 40G Hf(CA)
IIE Harvie Miss Gipsy 2G Hf(CA)
IEI Molgaard Hf (DNK)
IEE Skibsted Helle Hf(DNK)
II Harvie Jackpot 74J Hf (CA)
IE Vokslev Ann Hf (DNK)
I Cimon 97053 Hf-4(DK)
Tsura Cimberly Hf-4(EE)
E Tsura Maria Hf-4(EE)
EI Klerfay 97036 Hf-4(EE)
EE Sirtsu Hf-4 (EE)
EII Kenzo 97179 Hf-4(LV)
EIE Dulli Hf-4(HU)
EEI Okk 97016 Hf-4(SWE)
EEE 345042259 Hf (SWE)
sugu emane
sünniaeg 05.05.10
tõug - tõulisus Hf-4
veresus Hf-100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr 11740865
omanik Tsura talu OÜ
sünnikoht Tsura talu
kaal sündides 47 kg
kaal 200 päeva pärasts 292 kg
Kaal 365 päeva pärast 318 kg
ööpäevane massiive 0-200 päeva
ööpäevane massiive 200-365 päeva