Klerfay

III Jr Nick the Butler Hf (US)
IIE O.R.Suzette Hf (DK)
IEI N.Icemann Hf (DK)
IEE Princess Hf (DK)
II M.Kenzo 484Hf (DK)
IE M.Princess Hf (LV)
I Kenzo 97179 Hf 10.08.98 (LV)
Klerfay 97036 Hf-4 18.05.04 (EE)
E Dulli Hf-4 02.03.01 (HU)
EI Mezöfalvi Tadzsik Supreme 405 Hf (HU)
EE 06-053 Hf (HU)
EII Mezöfalvi Pitymallat Supreme Hf (HU)
EIE 223/4 06-053 Hf (HU)
EEI Mezöfalvi Rendkivüli Victor Hf (HU)
EEE 06-053 Hf (HU)
sugu isane
sünniaeg 18.05.2004
tõug - tõulisus Hf-4
veresus Hf-100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr EE4392903
omanik Tsura talu OÜ
sünnikoht Peeter Kottise Linajärve lihaveisetalu
kaal sündides 41 kg
kaal 200 päeva pärasts
Kaal 365 päeva pärast
ööpäevane massiive 0-200 päeva
ööpäevane massiive 200-365 päeva