Tsura Imogen

III RMR 1 PIONER ET (DNK)
IIE TRUDSGARD TILDE (DNK)
IEI TRUDSGARD PORCHE (DNK)
IEE TRUDSGARD NORA (DNK)
II TRUDSGARD CLAES (DNK)
IE TRUDSGARD VERA (DNK)
I HANS 97102 (DK)
TSURA IMOGEN (EE)
E TSURA ALICE (EE)
EI KLERFAY 97036 (EE)
EE SIRTSU (EE)
EII KENZO 97179 (LV)
EIE DULLI (HU)
EEI OKK 97016 (SWE)
EEE 345042259 (SWE)
sugu emane
sünniaeg 08.04.14
tõug - tõulisus Hf-4
veresus Hf 100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr 14778766
omanik Tsura talu OÜ
sünnikoht Tsura talu
kaal sündides 38 kg
kaal 200 päeva pärasts
Kaal 365 päeva pärast
ööpäevane massiive 0-200 päeva
ööpäevane massiive 200-365 päeva