Dora

III Harvie Extra 35E Hf(CAN)
IIE Gph Delight Fr Samson P 04 Hf(SWE)
IEI Vincent Av Oden Hf(SWE)
IEE Preciaus Hf(SWE)
II PP Extravaganza Av Galtas Hf(SWE)
IE Preciaus Hf(SWE)
I OKK 97016 HF-4 05.02.02(SWE)
Dora HF-4 02.04.04
E Dewberry Av Viking HF-4(SWE)
EI Frank Av Jonsbol Hf(SWE)
EE Dewberry Hf(SWE)
EII Pax Av Viking Hf(SWE)
EIE Cilla Hf(SWE)
EEI Platon A Hf(SWE)
EEE Dewberry Hf(SWE)
Dora
sugu emane
sünniaeg 02.04.04
tõug - tõulisus Hf-4
veresus Hf-100%
värvus
sarvilisus nudi
nimi / inv. nr 5672165
omanik 97676 Tsura talu OÜ
sünnikoht 58631 Kalmer Visnapuu
kaal sündides 43 kg
kaal 200 päeva pärasts 214 kg
Kaal 365 päeva pärast
ööpäevane massiive 0-200 päeva 855 g/p
ööpäevane massiive 200-365 päeva